"Panie Jezu, Ty nigdy nie byłeś ekonomem, nie wiesz, jak to jest… nie zajmowałeś się pieniędzmi, przecież oddałeś kiesę Judaszowi. A żeby zapłacić podatek, kazałeś Piotrowi złowić rybę i wyjąć monetę z pyszczka ryby. Znajdź sposoby i środki, żeby Opatrzność dała nam to, czego potrzebujemy
bł . Matka Speranza od Jezusa

Dotacja UE

Firma Kancelaria Podatkowa Furman Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii, osi priorytetowej II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej sprecyzowanej na doradztwie technologicznym w zakresie: Due diligence technologiczne, Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa, Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii, Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji, Ocena innowacyjności technologii.

Łączny budżet projektu wynosi 241 080,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 166 600,00 PLN.

Wróć